God påske!

Vi ønsker alle en velsignet påskehelg!
Jesus taler om sin død og oppstandelse i Lukas kap. 18, v. 31 – 33. Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp.»
NLM sender nett- gudstjenester palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og første påskedag.
Palmesøndag vil gudstjenesten være tilgjengelig på https://live.nlm.no/ søndag 5. april kl 11:00 og i reprise kl 18:00, i tillegg til på facebook.com/nlmno kl 11:00.
Turid Slettebø taler over søndagens tekst Joh 12,12-24.
Bibeltekster: Joh 12,12-24, 2 Mos 12,21-28, Ef 2,12-18 og Matt 21,1-17
 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad