Egil Grindland, pastor i Misjonssalen

Egil har noen faste tidspunkt i Misjonssalen der han kan motta besøk for samtale om stort og smått, sjelesorg og forbønn eller andre ting du har på hjertet.

Egil er å treffe på disse tidspunktene. Kan også spørres          

utover dette på mob/e-post, men kan ikke alltid love å

svare umiddelbart. Uansett, velkommen til å ta kontakt!    

Mob/sms: 93418818. E-post: egrindland nlm.no

 

Mai:

- Onsdag 19. mai, kl. 14-16

- Torsdag 27. mai, kl. 12-14

 

Juni:

- Torsdag 03. juni, kl. 15-17

- Mandag 07. juni, kl. 16-18

- Torsdag 17. juni, kl. 16-18

- Søndag 27. juni, kl. 13-15 etter søndagsmøte

- Onsdag 30. juni, kl. 16-18

 

Juli:

- Søndag 18. juli, kl. 13-15 etter søndagsmøte

- Onsdag 21. juli, kl. 16-18

- Onsdag 28. juli, kl. 14-16

 

August:

- Søndag 01. august kl. 13-15

- FERIE 08.-29.august

- Mandag 30.august, kl. 16-18

 

 

Misjonssalen

På grunn av økt smitte den siste uka, har kommunelegen i Grimstad i dag (18.06) anmodet befolkningen om å ikke ha store sosiale sammenkomster. Sommerbasaren som var planlagt lørdag 19.06, blir derfor avlyst. Det blir foretatt trekning på hovedlotteriet, og alle vinnerne får beskjed.

Sommerferien nærmer seg, men det blir møter i Misjonssalen hele sommeren så sant smittesituasjonen ikke er til hinder for sammenkomster Se oversikten i kalenderen.

Du må gjerne fortsette å gi "kollekt" til Misjonssalen på VIPPS 25067 eller bankkonto nr. 0530.05.69996. Takk for at du er med!

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad