Siste nyheter

Egil Grindland, pastor i Misjonssalen

Egil har noen faste tidspunkt i Misjonssalen der han kan motta besøk for samtale om stort og smått, sjelesorg og forbønn eller andre ting du har på hjertet. Oversikt over nye tidspunkter kommer senere.

Egil er å treffe på disse tidspunktene. Kan også spørres          

utover dette på mob/e-post, men kan ikke alltid love å

svare umiddelbart. Uansett, velkommen til å ta kontakt!    

Mob/sms: 93418818. E-post: egrindland nlm.no

 

 

 

 

Misjonssalen

Det er fortsatt ikke tillatt å samle mer enn ti personer til møte i Misjonssalen. Familiemøtet søndag 24. januar blir derfor avlyst. Men kl. 11.00 blir det sendt et digitalt møte på Misjonssalens Facebook-side og på Youtube. Pastor Egil Grindland og pastor i Misjonssalen i Mandal, Jon Lia, spiller inn møtet i Misjonssalen i Mandal. Tema vil bli: Følg meg! Hvordan følger vi Jesus og er lys i ei Corona tid?
Egil og Jon vil tale litt hver, og Marianne Lundevik vil synge. Det blir også noe misjonsinformasjon.

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad