Grimstad Misjonssamband har fylt 110 år!

19. mars 2020 var det 110 år siden både Grimstad Misjonssamband og Grimstad kvinneforening ble stiftet.
For ti år siden feiret vi 100-års jubileum i gamle Misjonssalen sammen med Misjonsradioen, som markerte sitt 25-års jubileum.
En av forkynnerne som var med under vekkelsen i Grimstad for over 100 år siden, var Adolf Bjerkreim. På jubileumsfesten sang vi to av sangene som han har skrevet.
En av sangene, som ikke står i Sangboken, gjengir vi her.
Du kan også høre den sunget av Kvitsøykarane:
https://www.youtube.com/watch?v=QHXCP_R5SVI
1.
Du klager så ofte: jeg kan ikke tro.
Om ordet jeg leser, det gir ingen ro.
Hvor meget jeg kjemper og strider og ber,
min frelse i Jesus jeg dog ikke ser.
2.
Men nå skal du høre hvorfor det er så,
at visshet om frelse du ikke kan få.
Det er for du vender det hele opp ned,
og søker i hjertet å finne din fred.

3.

Din tro vil du føle, og tro at du tror,

du tør ikke hvile i løftenes ord.

Du ser på deg selv og på alt som er galt,

og dermed du glemmer at Herren har talt.

4.

Å tro det er ikke å tro at du tror,

men barnlig å klynge deg fast til Guds ord.

Det er i din avmakt å se på Guds Lam

og så la deg nøye med ordet om ham.

5.

Da han for deg døde, han sonet for alt,

Ja, Ordet forkynner: Din synd er betalt.

Derfor er du skyldfri, just slik som du er,

og Gud har i Kristus deg hjertelig kjær.

(Melodi: Å er det vel ikkje ein underlig strid..)

 

Konsekvenser av koronaviruset for virksomheten i Misjonssalen

Kjære misjonsvenner
Vi følger rådene fra våre myndigheter og avlyser alle planlagte møter inntil videre. Egil Grindland og Rune Espevik er permitterte.
Vi oppfordrer fortsatt til bønnemøte onsdager kl. 18.30 og hver søndag kl. 10.30 hver for oss i våre hjem.
Misjonsradioen sender på FM 91,6 - dab og internett – hele døgnet.

Misjonen sine inntekter blir mindre når alle Gjenbruksbutikkene holder stengt, mens faste utgifter løper om lag som før. Også Misjonssalen har faste utgifter selv om vi ikke har møter.
Vi oppfordrer derfor til å gi selv om vi ikke kan samles til møter.
Du kan gi en gave på VIPPS 51324 (NLM Region sør) eller på NLMs gavekontonummer: 8220 02 90131.
Til Misjonssalen: VIPPS 25067 og bankkonto nr. 0530.05.69996. Takk for at du er med!

Lørdag 20. juni er det egentlig planlagt sommerbasar med Astrid Rannestad som basargeneral. Vi vet jo ikke om vanlig basar i Misjonssalen lar seg gjennomføre, men vi kan sende ut lodd i forkant og ha forhåndssalg. Om det ikke blir basar, så kan det likevel trekkes på gevinster på lodd som er solgt på forhånd. Inntektene går til vedlikehold og drift av huset. Ta vel i mot loddboka når den engang kommer!
La oss huske å be for hverandre og for våre forkynnere og utsendinger.
Regionleder Livar Veggeland hilser oss: Ønsker dere alt godt for dagene som ligger foran med verset fra Ef. 2;"Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus."
Det er noe som holder i alle situasjoner og omstendigheter som møter oss!

God påske!

Vi ønsker alle en velsignet påskehelg!
Jesus taler om sin død og oppstandelse i Lukas kap. 18, v. 31 – 33. Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp.»
NLM sender nett- gudstjenester palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og første påskedag.
Palmesøndag vil gudstjenesten være tilgjengelig på https://live.nlm.no/ søndag 5. april kl 11:00 og i reprise kl 18:00, i tillegg til på facebook.com/nlmno kl 11:00.
Turid Slettebø taler over søndagens tekst Joh 12,12-24.
Bibeltekster: Joh 12,12-24, 2 Mos 12,21-28, Ef 2,12-18 og Matt 21,1-17

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad