Misjonssalen

Det er fortsatt ikke tillatt å samle mer enn ti personer til møte i Misjonssalen. Familiemøtet søndag 24. januar blir derfor avlyst. Men kl. 11.00 blir det sendt et digitalt møte på Misjonssalens Facebook-side og på Youtube. Pastor Egil Grindland og pastor i Misjonssalen i Mandal, Jon Lia, spiller inn møtet i Misjonssalen i Mandal. Tema vil bli: Følg meg! Hvordan følger vi Jesus og er lys i ei Corona tid?
Egil og Jon vil tale litt hver, og Marianne Lundevik vil synge. Det blir også noe misjonsinformasjon.

 

Få oppdatert informasjon her på Misjonssalens hjemmeside.

Du må gjerne fortsette å gi "kollekt" på VIPPS 51324 (NLM Region sør) eller på NLMs gavekontonummer: 8220 02 90131.

Til Misjonssalen: VIPPS 25067 og bankkonto nr. 0530.05.69996. Takk for at du er med!

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad