Misjonssalen

På grunn av økt smitte den siste uka, har kommunelegen i Grimstad i dag (18.06) anmodet befolkningen om å ikke ha store sosiale sammenkomster. Sommerbasaren som var planlagt lørdag 19.06, blir derfor avlyst. Det blir foretatt trekning på hovedlotteriet, og alle vinnerne får beskjed.

Sommerferien nærmer seg, men det blir møter i Misjonssalen hele sommeren så sant smittesituasjonen ikke er til hinder for sammenkomster Se oversikten i kalenderen.

Du må gjerne fortsette å gi "kollekt" til Misjonssalen på VIPPS 25067 eller bankkonto nr. 0530.05.69996. Takk for at du er med!

 

 

 

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad