Kontakt

Ønsker du kontakt i forbindelse med virksomheten i Misjonssalen: Pastor Egil Grindland. E- post: egrindland nlm.no. Tlf. 934 18 818
Barne- og ungdomsleder Rune Espevik. E-post: respevik nlm.no. Telefon: 926 42 988
Henvendelser angående web- siden kan rettes til Målfrid Hodnebrog.
E- post: malfrid_hod hotmail.com. Telefon 950 83 313.

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad