Siste nyheter

Styret i Grimstad Misjonssamband 2017

Formann: Torstein Elvrum, nestformann: Christopher Andersen, sekretær: Tor Halvor Løyte, styremedlemmer: Karin Rannestad og Astrid Rannestad. 1. varamedlem: Helge Øverland. Ingebjørg Karlsen er kasserer og 2. varamedlem.

Bildet viser fra venstre: Ingebjørg, Tor Halvor, Karin, Helge, Astrid, områdearbeider Egil Grindland, Torstein og Christopher.

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad