Siste nyheter

Styret i Grimstad Misjonssamband 2018

Formann: Arne Inntjore, nestformann: Christopher Andersen, sekretær: Tor Halvor Løyte, styremedlemmer: Astrid Rannestad og Anna Margrethe Andersen. 1. varamedlem: Helge Øverland. Ingebjørg Karlsen er kasserer og 2. varamedlem.

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad