Styret i Grimstad Misjonssamband 2019

Formann: Arne Inntjore, nestformann: Anna Margrethe Andersen, sekretær: Tor Halvor Løyte, styremedlemmer: Angela Larsen og Alf Edward Andersen. 1. varamedlem: Helge Øverland, 2.varamedlem: Olaug Hofgaard Espeland.

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad