Siste nyheter

Styret i Grimstad Misjonssamband 2020

Etter årsmøtet 17. juni, er følgende med i styret: Arne Inntjore, Tor Halvor Løyte, Angela Larsen, Alf Edward Andersen og Astrid Rannestad. 1. varamedlem: Renate Fjelde, 2.varamedlem: Kristian Årikstad.
Egil Grindland ble tilsatt som forsamlingsleder i Misjonssalen fra nyttår. Årsmøtet gikk enstemmig inn for å endre stillingsbeskrivelsen til pastor. Egil deltar på styremøtene.

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad