Styret i Misjonssalen 2020

Etter årsmøtet 17. juni består styret av : Arne Inntjore, styreleder, Angela Larsen, nestleder, Tor Halvor Løyte, kasserer, Astrid Rannestad, sekretær, og styremedlem Alf Edward Andersen.1. varamedlem Renate Fjelde, 2.varamedlem Kristian Årikstad.
Egil Grindland ble tilsatt som forsamlingsleder i Misjonssalen fra nyttår 2020. Årsmøtet gikk enstemmig inn for å endre stillingsbeskrivelsen til pastor. Egil deltar på styremøtene.

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad