Styret i Misjonssalen 2021

Etter styremøtet 04.08.21 består styret av :
Styreleder: Astrid Rannestad
Nestleder: Angela Larsen
Sekretær: Elisabeth Skartveit
Styremedlem: Alf Edward Andersen
Styremedlem: Renate Fjelde (fra 04.08.21)
Styremedlem: Arne Inntjore (permisjon fra 04.08.21)
1. varamedlem: Kristian Årikstad

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad