Styret i Misjonssalen 2022

På styremøtet 28.03.22 ble det nye styret konstituert:
Styreleder: Astrid Rannestad
Nestleder: Angela Larsen
Sekretær: Elisabeth Skartveit
Styremedlem: Bjørnar Sandvik
Styremedlem: Paul Espeland
1. varamedlem: Jarl Øystein Loland
2. varamedlem: Hanna Myklebust

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad