Utleie

Lokaler i Misjonssalen kan leies ut til selskap, minnesamvær eller annet når det ikke er annen virksomhet i huset. Misjonssalen leies ikke ut til politiske partier.

Kontaktperson for utleie: Torfinn Hodnebrog. Tlf: 476 03 784, e-post: thodneb hotmail.no

Priser for leie av Misjonssalen:

Gruppe A: Medlemmer av Grimstad Misjonssamband

Gruppe A: Kristne organisasjoner

Gruppe B: Alle andre

Gruppe C: Tillegg for vask av lokaler

Søndagsskolerommet leies ikke ut.

 

 

Gruppe   A

Gruppe   B

Gruppe   C

Storsalen

1.200

2.500

1.000

Lillesalen m/kjøkken

1.000

2.500

600

Matsalen m/kjøkken

1.000

2.500

600

Lillesalen og matsalen m/kjøkken

1.500

3.500

800

Hele hovedetasjen

2.000

4.000

1.800

Barne- og ungdomsrommet

1.000

2.000

600

   

Alle skoledager i skoleåret er storsalen opptatt mellom ca. kl. 08.00 og kl. 08.40.

   

 

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad