Barne- og ungdomsarbeid

Rune Espevik er ansatt som Ung Voksen- leder i Misjonssalen i 40 % stilling.
I tillegg er han Miljøteamleder ved Drottningborg vgs.
Han har en mastergrad i teologi fra FIH.

Barne- og ungdomsarbeid i Misjonssalen

Søndagsskole hver søndag under formiddagsmøtet. 

Misjonsalen ung, et lag for unge voksne som ble stiftet høsten 2016. Laget har møte i Misjonssalen annenhver fredag. Laget har egen Facebookside: Misjonssalen Ung

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad