Medarbeidere

Redaktør/daglig leder: Bjørn Olav Karlsen 50% stilling
Frivillige medarbeidere: Gunnar Arnold Arntsen og Marte Sivertsen. Marni Gundersen er ansatt i 20% stilling og er også frivillig medarbeider. Egil Grindland er både frivillig medarbeider og bruker
også tid i radioen av sin stilling som ansatt i regionen.
Styret for Misjonsradioen: Leder: Eivind Jåtun. Styremedlemmer: Oddny Jendal og Tor Halvor Løyte. Varamedlem: Johan Olsen


 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad