Siste nyheter

Om Misjonssalen

Aktiviteter

Ukentlige møter onsdag kl. 19.00. Bønnesamling kl. 18.30 unntatt de

kveldene det er nattverdmøte og i sommerferien

Nattverdmøte en gang i måneden, enten en onsdag kveld eller en søndag formiddag.

Søndag formiddag kl. 11.00: møte og søndagsskole for barna.

Serier med bibeltimer noen onsdager vår og høst. Møteserier vår og høst.

Familiesamling om ettermiddagen den første lørdagen i måneden med andakt, bevertning og utlodning.

Gruppe som besøker eldreinstitusjoner.

Kvinneforening stort sett siste mandag i måneden, og foreninger og lag for yngre kvinner og menn.

 

 

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad