Område Aust-Agder

Region Sør av NLM er delt inn i områder. Område Aust-Agder består av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Grimstad, Arendal, Froland, Vegårdshei og Åmli.
En gang i året samles representanter for misjonsfellesskapene i området til områdemøte. Møtet holdes i mars/april.
En komité på tre medlemmer arbeider med å ha oversikt over og gjøre kjent møter der en ønsker å samle misjonsvenner for hele området.
Det gjelder blant annet årlige samlinger som julemessene i Arendal og Grimstad, misjonsfest på Drottningborg, kvinnemøte og «Samling på bibelens grunn».
Inneværende år består komitéen av Egil Grindland, områdearbeider, og Stig Tore Åberg.

NLM – arrangementer i Aust Agder 2018

 

Søndag 21. oktober kl. 16.00 i Misjonssalen: "Samling på Bibelens grunn". Espen   Ottosen taler over temaet: «Levende tro eller død religiøsitet – Hva kjennetegner sann kristen tro?». Sang av Evy Berge. Enkel bevertning etter møtet.

 

 

Vær gjerne med å spre informasjon om arrangementene i ditt misjonsfellesskap! Velkommen til samlingene!

Mvh områdekomitéen:

Egil Grindland (934 18 818), Stig Tore Åberg                              

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad