Område Aust-Agder

Region Sør av NLM er delt inn i områder. Område Aust-Agder består av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Grimstad, Arendal, Froland, Vegårdshei og Åmli.
En gang i året samles representanter for misjonsfellesskapene i området til områdemøte. Møtet holdes i mars/april.
En komité på tre medlemmer arbeider med å ha oversikt over og gjøre kjent møter der en ønsker å samle misjonsvenner for hele området.
Det gjelder blant annet årlige samlinger som julemessene i Arendal og Grimstad, misjonsfest på Drottningborg, kvinnemøte og «Samling på bibelens grunn».
Inneværende år består komitéen av Arne Inntjore, områdearbeider Egil Grindland og Målfrid Hodnebrog.

NLM – arrangementer i Aust Agder 2018

 

Lørdag 22. september om ettermiddagen blir det kvinnemøte i Misjonssalen.

Søndag 21. oktober kl. 16.00 i Misjonssalen: "På bibelens grunn". Espen   Ottosen taler over temaet: "«Levende tro eller død religiøsitet – Hva kjennetegner sann kristen tro». Enkel bevertning etter møtet.

 

Møter ved Mangor Harestad

- Torsdag 13.09.18. Skare bedehus

- Fredag 14.09.18. Dalen Misjonshus

Bibel- og Misjonshelg i Misjonssalen Grimstad:

- Lørdag 15.09.18. kl. 18.00. Mangor Harestad taler. Sang av koret Emmaus. Utlodning.

- Søndag 16.09.18. kl. 11.00. Mangor Harestad taler. Sang av koret Emmaus.

  

Vær gjerne med å spre informasjon om arrangementene i ditt misjonsfellesskap! Velkommen til samlingene!

Mvh områdekomitéen:

Egil Grindland (934 18 818), Arne Inntjore (944 39 674),

Målfrid Hodnebrog (950 83 313)                                    

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad