Område Aust-Agder

Region Sør av NLM er delt inn i områder. Område Aust-Agder består av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Grimstad, Arendal, Froland, Vegårdshei og Åmli.
En gang i året samles representanter for misjonsfellesskapene i området til områdemøte. Møtet holdes i mars/april.
En komité på tre medlemmer arbeider med å ha oversikt over og gjøre kjent møter der en ønsker å samle misjonsvenner for hele området.
Det gjelder blant annet årlige samlinger som julemessene i Arendal og Grimstad, misjonsfest på Drottningborg, kvinnemøte og «Samling på bibelens grunn».
Inneværende år består komitéen av Arne Inntjore, områdearbeider Egil Grindland og Målfrid Hodnebrog.

NLM – arrangementer i Aust Agder 2018

Onsdag 4. april kl. 18.00: Områdemøte i Misjonssalen, Grimstad

Lørdag 26. mai 2018: Regionårsmøte i Misjonssalen i Grimstad.

Lørdag 22. september om ettermiddagen blir det kvinnemøte i Misjonssalen.

Søndag 21. oktober: På bibelens grunn. Knut Kåre Kirkholm taler. Sang av      Flekkerøy Sangkamerater.

 

 Møter på Dalen Misjonshus:

- Søndag 4. februar kl. 19.00. Johan Olsen taler over temaet:

  Løft blikket på Jesus Kristus!

- Søndag 4. mars kl. 19.00. Ole Andre Eliassen taler.

- Søndag 8. april kl. 19.00. Johan Olsen taler over temaet:

  Løft blikket mot de hvite marker!

- Søndag 6. mai kl. 19.00. Henrik Hadberg taler.

- Søndag 3. juni kl. 19.00. Johan Olsen taler over temaet:

  Løft blikket mot himmelen!

- Søndag 1. juli. kl. 19.00. Møte

 

Møter på Løddesøl Bedehus.

- Torsdag 25. januar kl. 19.00. Oddvar Høgevoll taler og Synger. Nattverd.

- Torsdag 22. februar kl. 19.00. Misjonsmøte ved Anne Gro Holthe

- Torsdag 26. april kl. 19.00. Egil Grindland taler. Nattverd

- Torsdag 31. mai kl. 19.00. Misjonsmøte ved Åge Solsvik

- Torsdag 28. juni kl. 19.00. Egil Grindland taler. Nattverd

 

Vær gjerne med å spre informasjon om arrangementene i ditt misjonsfellesskap! Velkommen til samlingene!

Mvh områdekomitéen:

Egil Grindland (934 18 818), Arne Inntjore (944 39 674),

Målfrid Hodnebrog (950 83 313)                                    

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad