Siste nyheter

Område Aust-Agder

Region Sør av NLM er delt inn i områder. Område Aust-Agder består av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Grimstad, Arendal, Froland, Vegårdshei og Åmli.
En gang i året samles representanter for misjonsfellesskapene i området til områdemøte. Møtet holdes i mars/april.
En komité på tre medlemmer arbeider med å ha oversikt over og gjøre kjent møter der en ønsker å samle misjonsvenner for hele området.
Det gjelder blant annet årlige samlinger som julemessene i Arendal og Grimstad, misjonsfest på Drottningborg, kvinnemøte og «Samling på bibelens grunn».
Inneværende år består komitéen av Egil Grindland, områdearbeider, og Stig Tore Åberg.

 

Samlinger høsten 2019

Misjonsstevne på Drottningborg søndag 13.10. kl. 16.00.

 

Kvinnestevne på Hesnes bedehus mandag 21.10. Bjørg Vegge taler

 

Samling på Bibelens grunn:

Froland menighetssenter søndag 27. oktober kl. 17.00.

Esben Ottosen taler. sang av Flekkerøyguttene.   

 

Julemesse på Strømsbu bedehus lørdag 09.11. Åpning kl. 11.00.

Møte kl. 13.00. Marit Andersen og Evangelieteamet.   

 

Julemesse i Misjonssalen lørdag 23.11. Åpning kl. 11.00. Møter kl. 14.00 og 17.00.

 

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad